Du er her:
Mottaker: GEORG BRANDES
Datering:2. mai 1875
Sted: MÜNCHEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære Brandes!
Som sædvanligt har jeg ladet Dem vente utilbørligt længe på svar; men siden midten af forrige måned har jeg ikke havt en pen i min hånd og idag er De den første, jeg skriver til. Jeg har nemlig i denne tid foretaget min overflytning til München og først igår flyttede jeg ind i min vordende bolig; tag derfor idag tiltakke med et par ord.
Jeg har ikke lovet, og kunde med min forestående
 
 
Faksimile
bopælforandring for øje, ikke love at sende Dem bidrag til April- eller Maj-heftet af Deres tidsskrift; men jeg har lovet at sende Dem et bidrag i April eller Maj, og dette løfte skal jeg holde.
Min plan er nu lagt og moden. Jeg vil ikke sende Dem noget gammelt, der ingen sammenhæng har med foretagendet, men jeg vil stile til Dem en række rimbreve, der i en let form skal behandle tidens åndelige bevægelser, således, som de for mig fremstiller sig. Jeg vil skrive uforbeholdent, således som den ene ven skriver til den anden, og jeg tænker De skal erkende at vi er enige i flere punkter,
 
 
Faksimile
end De nu synes at formode.
Dette bliver min udelukkende beskæftigelse i den nærmest forestående tid og jeg glæder mig meget til at gå ivej dermed. Videre vil jeg idag ikke skrive om sagen.
Jeg har stor lyst til at gøre bekendtskab med Paul Heyse; men har også mine betænkeligheder derved når jeg erindrer hvorledes jeg fra København ved mindst to lejligheder er bleven modarbejdet ligeoverfor Adolf Strodtmann. Skriver De til Dr: Heyse, så introducer mig med et par gode ord. Jeg har afgivet mit visitkort hos ham, men uden at opgive min bolig, og har således til dato ikke truffet
 
 
Faksimile
ham.
Kommer De ikke snart herned igen? Min adresse er: Schönfeld-Strasse, no 17, 3die indgang, parterre. Kært skulde det være os at se Dem træde ind til os her.
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her