Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:27. mars 1875
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Hjertelig tak for de venlige linjer, som jeg den 20de havde den store glæde at modtage fra Dem! Jeg beder Dem være forvisset om at så ofte jeg tænker på den lykkelige vending, min literære og personlige stilling i de senere år har taget, mindes jeg også med venskabelig erkendtlighed at dette omslag daterer sig fra min forbindelse med Dem. Derfor beder jeg Dem modtage min bedste og oprigtigste tak for alt godt i de sidstforløbne ni år! –
Jeg takker Dem derhos for den nylig modtagne pakke indeholdende exemplarer af «Catilina» samt andre
 
 
Faksimile
bøger. Den var bleven betydelig forsinket undervejs. Desværre frygter jeg for at det samme har været tilfældet med de exemplarer, der skulde sendes til forskellige venner i Norge, skønt jeg ikke begriber sammenhængen hermed; thi af «Morgenbladet» ser jeg at «Catilina» averteres i boghandelen i Kristiania allerede den 17de, medens det af et brev fra overlærer Løkke , dateret 21de, ikke fremgår at han da har modtaget sit exemplar eller den billet fra mig, der skulde ledsage samme. Dog, nu er forhåbentlig alt i orden.
Særdeles forbunden er jeg Dem for de indkøbte jernbaneobligationer ligesom for hvad De forøvrigt har havt den godhed at udlægge for
 
 
Faksimile
mig. Men desværre nødes jeg endnu til at trække en liden veksel på Dem. Jeg har nemlig dennegang forsømt i rette tid at rekvirere penge fra Kristiania og befrygter nu at komme i forlegenhed ved månedens udgang, hvorfor jeg ser mig nødsaget til at bede Dem vise mig den store tjeneste at sende mig 75 Thaler.
Med de venligste hilsener til Dem og Deres børn tegner jeg mig
Deres hjertelig hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her