Du er her:
Mottaker: JOHAN VIBE
Datering:3. mars 1875
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr. cand. jur. J. Vibe!
Som Svar paa Deres ærede Skrivelse er det mig en Fornøielse at gentage, hvad jeg under vort personlige samvær i Kristiania ytrede om Deres Fortælling: Alexander Müllers Erindringer; nemlig at jeg i sin Tid med megen Interesse har læst den, og at den forekom mig at være et underholdende og i flere Henseender dygtigt og lovende Arbeide, hvilket jeg tror vilde blive godt modtaget om det gjordes tilgjængeligt for videre Læsekreds, end den, der kan paaregnes for en Feuilleton.
Hvad De ytrer om Vanskeligheden af at finde en Forlægger hjemme, kjender jeg af egen Erfaring. Men det undrer mig dog at vore Boghandlere endnu ikke af egen Skade ere blevne klogere end som saa. Den ene af vore Forfattere efter den anden gaar fra dem og søger Forlægger i Kjøbenhavn, fordi man ikke itide holdt paa dem hjemme. Havde Deres Arbeide været et dramatisk, saa kunde jeg
 
 
Faksimile
endda finde det rimeligt om man fra boghandlerstandpunkt nærede betænkeligheder ved at tage det i forlag; thi skuespil læses ikke af saa mange; men en ny fortælling maa jo, foruden af privatfolk, anskaffes af leiebibliothekerne, og disse alene vilde jo næsten konsumere et oplag af almindelig størrelse. Overhovedet er der lidet fremsyn at spore fra boghandlernes side i al denne ængstelige forsigtighed. De skulde arbeide vore yngre forfattere op, skaffe dem udbredelse, og vilde da snart selv høste fordel deraf.
Kært skulde det være mig om det maatte lykkes Dem at finde en forlægger, der deler mine anskuelser og ser lidt længere ind i fremtiden, end de fleste deroppe. Jeg tror, at De helst bør henvende Dem til de yngre boghandlere, blandt hvilke der jo nu gives flere baade dygtige og foretagsomme mænd. Kunde De opnaa Deres ønske, vilde det meget glæde
Deres venligst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her