Du er her:
Mottaker: LUDVIG JOSEPHSON
Datering:7. februar 1875
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Josephson!
Hjertelig tak for Deres venlige og interessante brev, og vær forvisset om at jeg dobbelt påskønner at De har skrevet så udførligt just nu i denne travle tid, da jeg jo kan indsé at De må være overlæsset af forretninger.
Deres misstemning under alt dette besvær kan jeg godt forstå; men jeg vilde finde det i allerhøjeste grad beklageligt om De virkelig for alvor skulde tænke på at forlade Kristiania theater. Efter alt, hvad De der har udrettet, og ikke mindst efterat De har organiseret operaen, synes jeg at De måtte kunne opstille hvilkesomhelst fordringer til forretningsordenen,
 
 
Faksimile
som De finder ønskelige; generer direktionen Dem ved sin usagkyndige indgriben, så må De fordre dette afskaffet, thi ligeover for publikum vil jo altid De og ingen anden blive betragtet som den ansvarlige. Betænke bør De jo også at theatret nu går en bedre tid imøde; derom kan ikke tvivles; om få år vil man uvilkårligt måtte tænke på en ny og større theaterbygning, og dermed indtræder større og behageligere forholde i alle henseender. At De behøver hjælp, finder jeg rimeligt; men jeg tror aldeles ikke at De i så henseende kan påregne Ths. Thoresen; thi for det første er han syg og lidet arbejdskraftig, og derhos er han umoden, uden kendskab til literaturen og uden dybere indsigt i kunsten og dens teknik. Han har
 
 
Faksimile
endnu meget at lære. –
For antagendet af «Fru Inger» beder jeg Dem bringe direktionen min tak ligesom jeg herved takker Dem selv for Deres hurtige fremme af sagen. Særdeles kært skulde det være mig om stykket kunde blive givet førstkommende 20de Marts; thi på denne dag, der er min fødselsdag, fejrer jeg mit 25-årige forfatter-jubilæum, i hvilken anledning der hos den Gyldendalske boghandel i København foranstaltes en ny udgave af «Catilina», hvilken bog første gang kom ud i Marts måned 1850; – dog, dette overlader jeg ganske til Dem.
I April er det min agt at forlægge min bolig til München. Skulde De, som jeg håber og glæder mig til, komme nedover på de kanter,
 
 
Faksimile
så skulde det ret være morsomt at foretage en udflugt til Tyrol eller deromkring i sommertiden. Under alle omstændigheder håber jeg at De ved lejlighed lader mig høre fra Dem, når De har en liden fristund tilovers. Min hustru hilser hjerteligst, og ligeså
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her