Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:30. desember 1874
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Herved tillader jeg mig at frembære min forbindtligste tak for den indholdsrige bogpakke, som jeg iforgårs havde den glæde at modtage. Det var mig en tilfredsstillelse at se at der også til denne jul er fremkommet så meget smukt i literaturen. Min egen deltagelse i vort boglige julemarked må jo dennegang desværre betragtes som mislykket. Af de norske aviser, hvis seneste nummer indbefatter den 24de, ser jeg at «Fru Inger til Østråt» ikke er ankommen til rette tid derop, idet bogen ikke averteres fra nogen boghandler og således ikke kommer til at deltage i den almindelige konkurrence. Dette kan ikke have sin grund i den særegne skriftsort, der er benyttet; thi andet oplag af «Kejser og Galilæer» blev trykt i omtrent 6 uger. Jeg kan derfor ikke andet end højlig beklage den mangelfulde tilstand, hvori de københavnske papirfabrikker, bogtrykkerier og bogbinderværksteder for tiden synes at befinde
 
 
Faksimile
sig. – Medens jeg endnu levede i håbet om at alting også dennegang vilde gå med sædvanlig punktlighed, gav jeg mig til, af det først modtagne exemplar af «Fru Inger», at optage en ikke ganske kort fortegnelse over de i den nye udgave forekommende trykfejl, til brug ved et forventet nyt oplag. Med fremsendelsen af denne fortegnelse vil det vel nu desværre ikke have nogen hast. Dog, på det indtrufne uheld nytter det ikke mere at tænke. Jeg er jo ikke den eneste skadelidende, og jeg behøver naturligvis ikke at forsikkre, at jeg er fuldkommen forvisset om at der fra Deres side er gjort alt, hvad gøres kunde. Heller ikke falder det mig ind at tro at herr bogholder Larsen ikke også dennegang med sædvanlig samvittighedsfuldhed skulde have besørget korrekturlæsningen. Grunden til de mange fejl og unøjagtigheder må ene og alene søges i skødesløshed hos firmaet Jørgensen & Comp. Herom har et fra herr Larsen modtaget brev tilfulde overtydet mig. –
Efterat have lettet mit hjerte i denne klagesang, vil jeg nu kun meddele at manuskriptet til «Catilina» snart er færdigt og skal være i Deres hænder senest inden midten af Januar.
 
 
Faksimile
Det vilde være mig kært om bogen kunde udkomme i slutningen af Marts eller i begyndelsen af April; thi omkring den tid udkom bogen første gang. Herom skal jeg fra Kristiania indhente nøjagtig oplysning.
Derhos tillader jeg mig at bede Dem vise mig den store tjeneste, for honoraret for «Fru Inger» at ville indkøbe for min regning nogle gode rentebærende papirer. Jeg tager gerne sjællandske prioriterte jernbane-obligationer, såfremt disse kan erholdes til en kurs af nogle og halvfems. Hovedsagen for mig er at papirerne har utvivlsom sikkerhed.
Med tak for det gamle år og med de bedste ønsker om et glædeligt nytår for Dem og Deres kære tegner jeg mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her