Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:2. desember 1874
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Herved er jeg så fri at vedlægge følgebreve til de exemplarer af «Fru Inger», som jeg gerne vilde have afleverede.
Til månedsskriftet vil jeg, snarest muligt, levere et bidrag; men de omskrevne digte henligger endnu i en så ufuldført form at de først må gennemarbejdes.
Forbindtligst tak for de tilsendte 150 Thaler, samt for exemplaret af «Catilina». Med omskrivningen af dette stykke er jeg nu beskæftiget. Steensballe ejer ikke forlagsretten til 1ste oplag; det blev kun, som på titelbladet anført, givet ham i kommision. Den, der bestred udgifterne, var min afdøde ven O: Schulrud, og hvis det er nødvendigt, skal jeg gerne af dennes enke erholde bemyndigelse for Dem til at indkalde de endnu existerende exemplarer. Herom er De kanske så god at lade mig vide Deres
 
 
Faksimile
mening.
Med hjertelig hilsen til Dem og Deres kære tegner jeg mig
Deres oprigtigt hengivne
Henrik Ibsen.
P: s: Den til Kristiania sendte pakke med exemplarer af «Peer Gynt» ligger hos min svoger bureauchef Thoresen dersteds. Men ved en forveksling med en postsendelse andetsteds fra, som jeg havde bemyndiget ham til at åbne, er også Deres pakke bleven åbnet og kan således ikke returneres. Vil De måske have den godhed at underrette mig om, hvorvidt den muligens kan afleveres til en boghandler i Kristiania?
Deres
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her