Du er her:
Mottaker: CHRISTIANIA THEATER
Datering:1. desember 1874
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til direktionen for Kristiania theater.
Herved har jeg at opfylde en længe forsømt pligt, idet jeg tillader mig skriftligt og for den samlede bestyrelse at frembære min forbindtligste tak for det mig isommer for mine ved theatret opførte dramatiske arbejder bevilgede betydelige tillægshonorar. At modtage dette var mig såmeget kærere og glædeligere, som jeg deri, foruden bestyrelsens velvilje for mig, tillige må se et tegn på theatrets voksende ekonomiske evne samt på personalets kunstneriske fremgang, hvorom jeg, under mit ophold i Kristiania havde den fornøjelse personlig at kunne overtyde mig.
Samtidigt med denne takskrivelse giver jeg mig den ære at indlevere til theatret mit skuespil «Fru Inger til Østråt» med forespørgsel, om bestyrelsen måtte være villig til at antage samme til opførelse i indeværende sæson.
Stykket har ikke tidligere været
 
 
Faksimile
spillet på Kristiania theater. Det foreligger nu i en for replikbehandlingens vedkommende gennemarbejdet skikkelse. Den tidligere deklamatoriske form er fjernet, og en mere realistisk og natursand udtryksmåde er trådt istedet. Jeg tror at stykket ligger godt for personalets kræfter; fru Gundersen har allerede i tidligere tider ytret levende ønske om at få spille titelrollen, hvilket jeg tror hun vil kunne gøre med betydelig virkning. Nye dekorationer eller kostumer udkræves ikke.
Antages «Fru Inger» til opførelse iår, så er det vel en selvfølge at «Peer Gynt» udskydes indtil næste sæson; og dette turde måske for alle parter være hensigtsmæssigt, da sidstnævnte stykke, på grund af de mange extraordinære forberedelser, rimeligvis, selv i heldigste tilfælde, ikke vil kunne bringes på scenen forinden langt udover våren.
I håb om i sin tid at erholde meddelelse om den ærede bestyrelses beslutning, tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.
 
 
Faksimile
 
 
Faksimile

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her