Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:23. november 1874
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Hegel!
Først og fremst har jeg at frembære min hustrus og min egen hjerteligste tak, såvel for al Deres venlige forekommenhed imod min hustru under hendes sidste sørgelige ophold i København, som for den ære, De viste os og vor afdøde slægtning ved at ledsage hende til graven.
Ligeså erkender jeg med tak modtagelsen af De i Deres venlige brev af 25de Oktober indesluttede 150 Thaler, samt det beløb, som min hustru hævede hos Dem.
Og endelig ser jeg mig desværre nødt til atter igen at bede Dem godhedsfuldt sende mig 150 Thaler.
Min hustru bragte mig en glædelig meddelelse fra Dem angående udsigterne for afsætningen af «De unges forbund» og af «Fru Inger». Er det virkelig så, at en stor del af oplagene allerede er forudbestilt? Udgivelsestiden er jo gunstig. Gid blot, det manglende papir ikke altfor længe må lade vente
 
 
Faksimile
på sig. Med udgivelsen af «Fru Inger» bør der naturligvis ikke ventes til stykket er opført. Jo før det kan komme i handelen, desto bedre. De fornødne breve til theaterdirektionerne skal jeg være så fri at sende Dem i betimelig tid.
Det var mig kært at erfare at De ikke har noget imod at digtsamlingen forøges med et par ark. Alt derhen hørende skal fra min side være ordnet og afleveret inden udgangen af Februar, eller, om muligt, før.
Men nu har jeg et andet forslag at henstille til Deres overvejelse. Til næste år fejrer jeg, foruden som student, også mit 25-årige forfatterjubilæum. I Marts måned 1850 udkom nemlig «Catilina», drama i tre akter, hvilket var den første bog, jeg lod trykke. Dette arbejde indeholder adskilligt godt ved siden af adskilligt umodent; i de senere år har kritiken ofte fremhævet det som karakteristisk for mig at jeg debuterede med dette stykke; og jeg må selv være enig heri, idet jeg nu føler at det hænger nøje sammen med mine daværende livsforholde, og at det indeslutter i sig spirerne til adskilligt, som senere er kommet frem i min digtning. Dette og andet mere havde jeg nu tænkt
 
 
Faksimile
at gøre rede for i en fortale og dermed besørge en ny rettet udgave af bogen. Der skulde ikke røres ved tankerne og ideerne, men kun ved disses sproglige form; thi versene er, som Brandes etsteds har sagt, slette, hvilket kommer deraf at mit første løst henkastede manuskript benyttedes urettet da bogen blev trykt.
Jeg for min part tror at dette digt vil blive modtaget med adskillig interesse, og at de, der besidder mine øvrige arbejder, også vil købe dette. Bogen kender man nu kun af omtale blandt publikum, den blev i sin tid knapt udbredt i 60 – 100 exemplarer og jeg har selv været vidne til at det øvrige af oplaget blev gjort til makulatur.
Nu vilde jeg gerne høre Deres uforbeholdne mening om dette forslag. Tvivler De på hensigtsmæssigheden deraf, så beder jeg Dem sige det. Går De ind derpå, så vilde jeg være Dem meget taknemmelig dersom De snarest muligt kunde skaffe mig et exemplar af bogen; thi der må tages en hel afskrift at trykke efter for de mange rettelsers og omskrivningers skyld, og den nye udgave burde jo helst udkomme på samme tid af året, som den første. Det
 
 
Faksimile
lånte exemplar skal blive leveret tilbage i ubeskadiget stand; jeg antager at et sådant vil kunne erholdes på et af de store bibliotheker.
I håb om snart at høre Deres anskuelse om dette, og med hjertelige hilsener til Dem og Deres tegner jeg mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her