Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:10. november 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære svoger!
Undskyld at jeg idag ulejliger Dem med en forespørgsel i et forretningsanliggende.
Som De ved havde jeg allerede for lang tid siden afsluttet kontrakt med Gyldendalske boghandel om udgivelsen af en ny udgave af «Hærmændene på Helgeland». Da kom den Jensenske eftertryksaffære imellem, og sagen blev indtil videre stillet i bero i påvente af at det betræffende retsspørgsmål inden kort tid vilde være løst. Der er nu imidlertid to år forløbne og endnu er der ingen dom falden. Jeg kan imidlertid ikke længere vente med den nye udgave, der allerede længe har ligget færdig. Hertil har jeg forskellige grunde. Først min forpligtelse lige over for Hegel. Dernæst hensynet til tidspunktet, nemlig nu, da «Kejser og Galilæer» er udkommet. Det er nemlig et fast princip i den rationelle måde, hvorpå Hegel og jeg
 
 
Faksimile
driver udgivelsen af mine bøger, at vi altid lader et nyt oplag af et ældre skrift følge umiddelbart ovenpå offentliggørelsen af et forhen utrykt; thi netop da er opmærksomheden i forøget grad henvendt på mine arbejder, hvorved afsætningen går så meget hurtigere og rigeligere fra hånden. Endelig frygter jeg for at «Hærmændene», ved længere at holdes ude af boghandelen, skal som herreløst gods hjemfalde til hvilkensomhelst spekulant; thi en sådan bestemmelse findes jo i vor barbariske lovgivning betræffende den literære ejendomsret.
Jeg kan ikke antage at sagernes juridiske stilling for mig vil undergå nogen forandring til det værre derved at jeg, følgende min modparts exempel, udgiver bogen forinden retten har afgivet sin kendelse. Jeg beder Dem meddele advokat Stang dette brev, håber at De vil drøfte spørgsmålet med ham og vil være Dem meget taknemmelig for ret snart at erfare resultatet.
Tillad mig derhos det spørgsmål om der ikke tiltrænges penge til processens fremme? Jeg vilde nødig at De eller advokat Stang skulde stå i forskud for mig. Ethvert somhelst fornødent beløb
 
 
Faksimile
kan til enhver tid på forlangende præsteres fra København.
Jeg ser af aviserne at også skuespiller Isachsen, ved oplæsninger, forsøger på, ligesom bogtrykker Jensen, at udbytte min literære virksomhed til fordel for sig selv. Kan sådant hos os virkelig ikke forbydes? I andre lande vilde det være ligefrem ulovligt.
Forhåbentlig er min nye bog kommen Dem rigtig ihænde. Tak for den i begyndelsen af Oktober modtagne veksel. Hjertelig hilsen fra os alle gennem
Deres altid hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her