Du er her:
Mottaker: SKATMESTEREMBEDET VED DEN KONGELIGE NORSKE SANKT-OLAVS ORDEN
Datering:18. september 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Skatmester-embedet ved den kongl: norske Sanct Olafs orden.
Herved giver jeg mig den ære takskyldigst at erkende modtagelsen af det mig med Skatmester-embedets skrivelse af 14de August tilstillede ordenstegn samt dertil hørende diplom som ridder af St: Olafs orden.
Ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her