Du er her:
Mottaker: EMIL STANG
Datering:9. juni 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
I de første Maaneder af 1857 sendte jeg fra Bergen, hvor jeg dengang opholdt mig, en Afskrift af «Fru Inger» til Botten-Hansen i Christiania, med Anmodning om dersteds at skaffe mig en Forlægger til Stykket. –
Som svar herpaa foreslog Botten-Hansen mig, imod et Honorar af 50 Spd at lade Stykket indrykke i «Nyhedsbladet». –
 
 
Faksimile
Herpaa gik jeg ind, og i Sommerens Løb udkom Stykket i 5 paa hinanden følgende Nummere af Bladet. –
Kort efter ankom jeg til Christiania og erfarede der, at man i Nyhedsbladets Trykkeri uden mit Vidende havde taget Separataftryk af Stykket, hvilke solgtes for Bladets Regning. –
Af det Honorar, Botten-Hansen havde tilbudt mig, erholdt jeg efter mange Vanskeligheder udbetalt gjennem nu afdøde Cand. theol. Birkrem, Casserer for Bladet, 32 Spd. Det Resterende har jeg aldrig erholdt. –
I Begyndelsen af 1858 solgte jeg, som da havde taget Bolig i Christiania, ligeledes til Botten-Hansen, Retten til at lade «Hærmændene paa Helgeland» trykke som Tillægshefte for Nyhedsbladets Abonnenter, imod en Godtgjørelse af 30 Spd, hvorfor det fra Bladets Side betingedes, at Bogen skulde trykkes i 2200 Exemplarer. – Abonnenternes Antal opgaves mig at være 1700. Var dette Opgivende rigtigt, saa udkommer altsaa et Overskud af 500
 
 
Faksimile
Exemplarer, hvilke i Aarenes Løb ere solgte til Fordel for Bladet. Paa den sidste Side i Bogen staar: «Tillægshefte for Illustreret Nyhedsblads Abonnenter». – For dette Stykke har jeg faaet Honoraret udbetalt. –
Jeg var paa de heromhandlede Tidspunkter ikke lønnet Medarbeider i «Nyhedsbladet». –
Bogtrykker H. J. Jensen stod personlig ganske udenfor de ovenfor nævnte Underhandlinger. –
Jeg betvivler at de to Bøger, hvoraf den ene med mit Samtykke aldrig har været i Boghandelen, i længere Tid kan have været udsolgte. –

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her