Du er her:
Mottaker: PETER NICOLAI ARBO
Datering:4. juni 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herr Arbo!
Hjertelig tak for Deres sidste venlige brev! Idag tillader jeg mig kun at tilskrive Dem et par ord i al hast. Det er min agt at afrejse herfra Thorsdagen den 12te dennes og skal jeg da efter planen kunne være i Wien næste morgen. Tør jeg nu bede Dem om, hvis det er Dem muligt, at reservere mig et værelse for et par dage i det hotel, hvori De selv boer? Jeg forudsætter nemlig at De har valgt Deres bolig så nogenlunde i nærheden af udstillingen. Og tør jeg derhos, hvis det lykkes Dem at sikkre mig et sådant rum, anmode Dem om med et par ord at lade mig det vide, samt opgive mig hotellets navn og adresse? – Tag ikke disse gentagne henvendelser ilde op! Når jeg først er kommen under tag, skal jeg ikke trække flere veksler på Deres hjælpsomhed – undtagen hvad gode råd angår; og i håbet om at De ikke vil unddrage mig disse, tegner jeg mig ærbødigst
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her