Du er her:
Mottaker: PETER NICOLAI ARBO
Datering:7. mai 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herrn Kunstausstellungs-Commissär P. N. Arbo.
Bureau für Schweden u: Norwegen.
Weltausstellungsplatz.
Wien.
fr:
 
 
Faksimile
Herr P: N: Arbo!
Tillad mig herved på det hjerteligste at takke Dem for Deres venlige brev, som jeg igår havde den glæde at modtage og hvoraf jeg udleder de bedste forvarsler for en god og enig samvirken imellem os i den nærmeste fremtid.
Det var meget mere, end jeg kunde vente, at De skulle henvende Dem til mig først; og når jeg på min side til dato har forholdt mig taus, så er grunden den, at jeg nødigt nu i udstillingens første dage vilde besvære Dem med brevskrivere, hvoraf De sandsynligvis allerede i forvejen er mere end overlæsset.
Siden De imidlertid så velvilligt tilbyder Dem at være mig behjælpelig med råd og dåd, så tillader jeg mig at forespørge mig om nogle punkter.
Af det tilstillede dokument, hvoraf jeg allerede tidligere har modtaget et exemplar fra komiteen i Kristiania, fremgår det at en «Fragebogen» i to forskellige skikkelser vil blive at udfylde af udstillerne i nogle grupper, for siden at tjene de vedkommende gruppejuryer til vejledning. Noget lignende for 25de gruppes vedkommende er imidlertid ikke antydet i ovennævnte aktstykke. Jeg vilde derfor gerne vide på hvilken måde
 
 
Faksimile
kunstjurymændene skal erholde de tilsvarende oplysninger for de udstillende kunstneres vedkommende.
Dernæst vilde jeg være Dem særdeles forbunden ifald De kunde forskaffe mig en fortegnelse over kunstjuryens samtlige medlemmer.
Ikke mindre taknemmelig vilde jeg være om jeg turde håbe at De vilde og kunde sikkre mig et tarveligt værelse i en nogenlunde rimelig afstand fra udstillingsbygningen samt opgive mig den omtrentlige pris for et sådant, når det lejes for en længere tid, f. ex. 6–7 uger.
Endelig tillader jeg mig at forespørge om der er udkommet nogen rejsehåndbog specielt i anledning af udstillingen, og, hvis der er udkommet flere, hvilken De i så fald råder mig at anskaffe.
Dette er hvad der for øjeblikket ligger mig mest på hjerte, og i håb om snart personlig at kunne bringe Dem min tak tegner jeg mig med højagtelse
Deres særdeles forbundne
Henrik Ibsen.
 
 
Faksimile
 
 
Faksimile

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her