Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:27. april 1873
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr etatsråd Bravo!
Tag mig ikke altfor ilde op at jeg først idag besvarer Deres to venlige breve; men et nyt literært arbejde har i de sidste måneder ganske optaget min tid.
Da jeg i begyndelsen af dette år modtog Deres første skrivelse angående «Aftenbladet», henvendte jeg mig straks til min forretningsfører i Kristiania, min svoger, bureauchef i Justitsdepartementet, J. H. Thoresen, med forespørgsel om hvorfor portoen af bladet ikke ifølge min anvisning var bleven betalt.
Herpå svarer bureauchef Thoresen under 3die April følgende:
«At postportoen i overensstemmelse med Deres skrivelse i begyndelsen af 1872 ikke tidligere er betalt, er ikke min skyld. Jeg henvendte mig straks efter at have modtaget skrivelsen til «Aftenbladets» expedition med anmodning om at beløbet måtte blive mig opgivet; men vedkommende kunde ikke meddele opgaven, som man imidlertid lovede skulde blive mig tilstillet senere; men jeg fik den ikke. Da jeg idag talte med «Aftenbladets» kasserer, gjorde jeg ham opmærksom herpå, med tilføjende at når portoen ikke før var betalt, var
 
 
Faksimile
skylden hverken Deres eller min, men bladets egen. Foranstående til mulig underretning for herr etatsråd Bravo.»
De ser altså, kære herr etatsråd, at der ikke har fundet nogen forsømmelse sted, undtagen den, som bladets egne funktionærer har gjort sig skyldige i. Jeg kan umuligt betale en regning, når man ikke vil opgive mig beløbet. Portoen for forrige år er det lykkedes mig at få betalt; men for de første 6 måneder af dette år har man ikke kunnet opgive mig summens størrelse! Fra min side skal imidlertid intet blive forsømt.
Jeg skriver idag i al hast. Om nogen tid kommer jeg til at begive mig til Wien, da jeg nemlig er udnævnt til norsk medlem af den internationale jury ved kunstudstillingen isommer. – Tænker ikke De på at tage en liden tour derop?
Længselen efter Rom er stor hos os alle, og sandsynligvis ender det med at vi vender didned igen.
Med hjertelige hilsener til Dem selv og alle gode venner for resten, tegner jeg mig
Deres altid hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her