Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN TØNSBERG
Datering:30. september 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herr generalkonsul Tønsberg!
Som svar på Deres meget ærede skrivelse af 26de dennes må jeg desværre meddele Dem at jeg ikke ser mig i stand til at efterkomme Deres anmodning om at yde bidrag til det påtænkte «Kunstner-Album». Et større literært arbejde lægger nemlig beslag på al min tid og alle mine tanker; og jeg vil tilføje at selv om dette ikke var tilfældet, så har jeg engang for alle gjort mig til regel aldrig at lade trykke noget i samlag med andre; hvad jeg skriver, vil jeg have udgivet for sig selv alene, og af denne grund har jeg allerede måttet afslå utallige lignende anmodninger. Nærmere at udvikle mine motiver i dette punkt vil lige overfor en i alle literære sager så erfaren mand, som De, formentlig være ganske overflødigt og det sker kun til overflod når jeg
 
 
Faksimile
udtaler det håb at De i min nødtvungne vægring ikke vil se noget andet eller mere, end jeg foran har antydet.
Deres ærbødigst hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her