Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:10. juli 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære herr Siebold!
Jeg vil ikke forsøge på at undskylde min lange taushed, men appellerer til Deres venskabelige overbærenhed og håber i henhold til denne at De tilgiver min uefterrettelighed. Det exemplar af «Brand» i tysk oversættelse, som De var så god at sende mig, har jeg rigtig modtaget og takker Dem derfor.
Jeg har bragt i erfaring at en anden tysk oversættelse af «Brand» (ikke den af mig tidligere omskrevne) skal være under pressen; jeg kender for resten ikke nærmere til den sag, men vil dog nævne den.
At De har kaldt Deres oversættelse en bearbejdelse finder jeg ganske rigtigt; det har jo netop ligget i Deres plan ikke at holde Dem strængt til originalen. Tror De imidlertid ikke, hvis en ny udgave kommer i stand, at det skulde være muligt at foretage en del rettelser ved versemålet, samt at benytte rim overalt, ligesom i originalen? At dette vil koste meget arbejde indser jeg tilfulde
 
 
Faksimile
men hele første akt af Deres oversættelse viser dog at det ikke er nogen umulighed. En orienterende indledning tror jeg vilde være meget hensigtsmæssig.
Nordover kommer jeg ikke i denne sommer, derimod reiser jeg om nogle dage til Berchtesgaden i Tyrol, hvor jeg agter at tilbringe 5–6 uger og vender derpå tilbage til Dresden. Forhåbentlig træffer dette brev Dem, selv om De skulde være afrejst fra Cassel. Jeg beder Dem hilse vore fælles skandinaviske venner og bekendte og håber at De fremdeles bevarer mig i venskabelig erindring indtil jeg atter får den fornøjelse personlig at træffe Dem.
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her