Du er her:
Mottaker: HERMANN VON LÖHNER
Datering:7. juli 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede herr H. v. Löhner!
De vil godhedsfuldt tilgive at jeg indtil nu har ladet Deres to venlige breve henligge ubesvarede. Jeg havde nemlig besluttet at besøge Berlin i sommer og håbede da at have den fornøjelse personlig at træffe Dem. Omstændighederne tvinger mig imidlertid til at opsætte denne rejse indtil høsten, og jeg tillader mig derfor herved at tilskrive Dem nogle ord.
Det gjorde mig meget ondt at erfare at De har været syg; jeg vil dog håbe at det kun har været en forbigående upasselighed. Hvad mit nye arbejde angår, hvilket forøvrigt endnu ikke er færdigt, så har jeg allerede overdraget oversættelsesretten til en anden og har således ikke mere nogen magt over samme. I modsat fald skulde det have været mig en glæde at tilstille Dem korrekturarkene på den af Dem
 
 
Faksimile
foreslåede måde.
Ikke mindre kært skulde det været mig om jeg gennem Dem kunde blive optagen i det af Dem omskrevne samlerværk for udenlandske noveller; men jeg har aldrig skrevet noget i novellistisk retning. Hvis De imidlertid skulde ønske at arbejde for dette værk ved oversættelser fra norsk, så tillader jeg mig at henlede Deres opmærksomhed på en fortræffelig liden novelle af en anden norsk forfatter, nemlig «Den Fremsynte» af Jonas Lie, udkommen hos Hegel (Gyldendalske boghandel) i København. Den er i de skandinaviske lande bleven modtaget med overordentligt bifald og har allerede i kort tid oplevet 3 oplag.
Om kort tid afrejser jeg til et badested i Tyrol; senere hen håber jeg at træffe Dem i Berlin, og vil da tillade mig personlig at takke Dem for Deres venlige interesse for mine literære arbejder.
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her