Du er her:
Mottaker: LUDVIG LUND
Datering:11. april 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Herr cand: L: Lund.
Idet jeg forbindtligst takker Dem for Deres venlige skrivelse beder jeg Dem undskylde at tvingende grunde indtil idag har forhindret mig fra at besvare samme.
At jeg med stor interesse imødeser et foretagende, som det af Dem bebudede, behøver jeg ikke at forsikre Dem om. Men jeg føler mig fuldstændig uskikket til at virke som journalistisk medarbejder; jeg har tidligere tiders erfaring for at jeg ikke duer til at benyttes i denne literatur-gren, der jo, ligesom enhver anden, kræver en særlig anlagthed, hvilken jeg helt og holdent mangler. Hvad jeg tænker og ser i billeder, arter sig på en anden måde; det samler sig altsammen som enkeltheder om et større helt, og jeg behøver derfor en omfangsrigere form eller ramme
 
 
Faksimile
for at få udtalt mig tilbunds. Jeg vilde derfor gøre både Dem og mig selv en dårlig tjeneste ifald jeg ved denne anledning efterkom Deres anmodning om bidrag til det nye blad.
Af digte eller andet deslige har jeg intet liggende og et nyt vidtløftigt dramatisk arbejde optager al min tid og lægger beslag på alle mine ideer. At De i dette arbejde, når det udkommer, vil finde mig som en trofast bundsforvandt i flere punkter, er ikke umuligt; og kært skulde det være mig om så var. Men udenfor mit område tør jeg ikke gå; det vilde kun lede til skuffelse på alle kanter.
I håb om at De venligt erkender det begrundede i, hvad jeg her uforbeholdent har udtalt, tegner jeg mig
Deres ærbødigst forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her