Du er her:
Mottaker: JOHAN LORANGE
Datering:29. februar 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
I Anledning af Deres igår modtagne skrivelse, dateret 14de Febr, må jeg beklage at samme i flere fornødne punkter er for lidet oplysende til at jeg skulde kunne se mig istand til at afgive noget bestemt svar paa den fremsatte anmodning.
De henvender Dem til mig som medlem af Haralds-komitéen, men jeg får ikke vide, om henvendelsen er at betragte som udgaaet fra Dem personlig, eller i følge en fattet komité-beslutning. Jeg maa forudsætte det første, thi i modsat fald turde jeg have kunnet forvente en henvendelse fra den samlede komité.
Dernæst savner jeg kundskab om hvorvidt Haralds-komitéens kompetence strækker sig udenfor Anskaffelsen af monumentet samt udenfor den med sammes
 
 
Faksimile
indvielse forbundne lokale festligheder, – med andre ord, om hvorvidt Haraldskomitéen er at betragte som festkomité for det hele land. – Hvis dette ikke er tilfældet indser jeg ikke at nævnte komité vil have den fornødne myndighed til at foranstalte en af mig muligens digtet kantate afsungen i landets samtlige kirker.
Endelig forstaar jeg ikke ganske hensigten med Deres yttring at De tror Herr Jonas Lie også vil indsende en sang. Hvis hermed skal antydes at man har henvendt sig til flere for gjennem et slags konkurrance at udvælge det formentlig bedste så tjener hermed til Underretning at jeg ønsker at forblive udenfor.
Under alle omstændigheder forekommer mig tiden for festforberedelserne og for
 
 
Faksimile
programmets endelige vedtagelse nu at være rykket så nær, at jeg må reservere mig imod ethvert ansvar lige over for de ulemper, som en muligen fortsat og tilsidst muligen resultatløs korrespondence med mig om denne sag kunde foranledige.
Henrik Ibsen
Til Hr Joh Lorange Skudesnæshavn.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her