Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:16. februar 1872
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kære og højstærede herr etatsråd!
Under 22de f: m:, samme dag jeg havde den fornøjelse at modtage Deres sidste venlige brev, tilskrev jeg, overensstemmende med Deres ønske, det norske «Aftenblads» ejer og frembar for ham Deres og foreningens tak for den fra hans side viste opmærksomhed. Jeg har derefter givet min forretningsfører i Kristiania ordre til at betale portoen for bladet. Den sag er altså i orden.
Når jeg ikke allerede i forrige år har tilskrevet Dem og berigtiget restbeløbet af vort mellemværende, så er grunden den at jeg har forudset at De og foreningen vilde kunne behøve min mellemkomst i avisanliggender, da det vistnok er forbundet med mange vanskeligheder at skulle sende penge fra Rom til Norge.
Indlagt tillader jeg mig at fremsende et brev til fru C: Collett, der har opholdt sig nogen tid her og for
 
 
Faksimile
et par uger siden afrejste til Rom, hvorhen jeg antager at hun nu må være kommen.
Det har gjort mig meget ondt at erfare den sorg, som har truffet Runebergs. Også her hersker forskellige epidemiske sygdomme; men til dato er vi heldigen blevne forskånede. – De kan tro jeg tænker ofte tilbage på de fire herlige år i Rom; men til næste år vender jeg dog rimeligvis tilbage til Kristiania; håbet om endnu engang at gæste Italien opgiver jeg imidlertid ikke.
Efter sidste krig er alting blevet forskrækkelig dyrt her i Tyskland. Heldigvis er mine indtægter i samme grad blevne forøgede, så at vi kan leve uden bekymring; nye oplag udkommer jævnlig af mine bøger, og jeg er stadig beskæftiget med noget nyt. I denne vinter arbejder jeg på et omfangsrigt dramatisk værk, der antagelig bliver færdigt i løbet af sommeren.
Jonas Lie med familje agter vel for længere tid at fæste bolig i Rom? Tør jeg bede Dem lade indlagte billet komme ham ihænde? Skulde professor Munchs
 
 
Faksimile
være ankomne, håber jeg De viser mig den godhed at hilse dem; de besøgte os på nedrejsen her i Dresden.
Alle de andre gamle Romere må De heller ikke forglemme. Jeg bevarer dem alle i hjertelig erindring; men hvem der i den hele række indtager den første plads, – det, kære fortræffelige herr etatsråd, – det behøver jeg ikke at sige Dem.
Med de bedste ønsker tegner jeg mig
Deres stedse hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her