Du er her:
Mottaker: SAMTLIGE DANSKE BOGHANDLERE
Datering:28. september 1871
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Til samtlige danske boghandlere!
I disse dage har jeg modtaget underretning om at en i Kristiania bosiddende bogtrykker ved navn H. J. Jensen er ifærd med ulovligen at eftertrykke mine to ældre dramatiske arbejder «Fru Inger til Østeråd» og «Hærmændene på Helgeland». For dette attentat på min ejendom vil han blive dragen til retsligt ansvar. Men for det tilfælde at eftertryksudgaven i mellemtiden skulde forvilde sig til Danmark, er det at jeg udsender denne advarsel.
Med det Jensenske presse-produkt har jeg naturligvis ingen befatning havt. Som følge heraf vil dette udkomme enten med eftertrykkerens egne rettelser og forbedringer eller også i den i flere henseender ufuldkomne og ufærdige skikkelse, hvori hine to arbejder for første gang aftryktes for norsk «Illustr: Nyhedsblads» læsere.
 
 
Faksimile
Jeg selv derimod forbereder en gennemarbejdet og tidsmæssig udgave af mine to skuespil for den Gyldendalske boghandel. Lige over for denne udgave vil det kristianiensiske Eftertryk være fuldstændig værdiløst undtagen for makulaturhandlere.
Det bør derfor antages at jeg rammer, ikke alene mit eget men også alle andre vedkommendes tarv, når jeg retter nærværende linjer til den ærede danske boghandlerstand, som en venlig og indtrængende opfordring til hvert enkelt medlem af samme, om hverken ved bestillinger eller på anden måde at række hånden til denne spekulation.
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her