Du er her:
Mottaker: JOACHIM GAMBORG
Datering:[26. september 1860]
Sted: [KRISTIANIA]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
ST.
Hr. Overretssagfører Gamborg.
 
 
Faksimile
Følgende Stykker bedes forskrevne fra Kjøbenhavn (endnu idag hvis det paa nogen Maade er muligt)
«Et Ægteskab under Richelieu.» «Bajads.» «Et farligt Brev.» «Stegekjælderen» «Han drikker.»
Stykkerne maa forlanges udskrevne til Gjennemsyn mod Afskriverhonorar med Forpligtelse til ogsaa at betale Forfatter- eller Oversætterhonorar forsaavidt de blive opførte.
venskabeligst
Henr: Ibsen
NB. Anmod endelig Cronborg om at gjøre al mulig Fortgang.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her