Du er her:
Mottaker: JOACHIM GAMBORG
Datering:[12.–16. juni 1858]
Sted: [KRISTIANIA]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Kjære Ven!
Vedlagt følger en Oversigt over Theatrets Virksomhed i den forløbne Saison. De omhandlede Summer maa opføres af Kassereren da jeg dertil naturligviis savner de nødvendige Materialier. At Oversigten først nu fremkommer, skriver sig fra at jeg ved min Ankomst forefandt min Svigerfader dødssyg og at han døde 3 Dage efter – under slige Omstændigheder – – nu ja – du vil undskylde. – Paa Fredag afreiser jeg til Christiania igjen. –
venskabeligst
Henr: Ibsen
S T. Hr. Overretssagfører Gamborg!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her