Du er her:
Mottaker: JOHANNE LUISE HEIBERG
Datering:15. april 1871
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Fru Etatsrådinde Heiberg.
Rosenvænget.
Kopenhagen.
Til fru etatsrådinde Heiberg!
Havde jeg på engang sendt
alle takkens små billetter,
i de vågne vinternætter
sammenskrevne,
sønderrevne,
skulde, lig en snesky spændt
over himlen,
hele vrimlen,
stumpen, strimlen,
hver bemalet
med et magtløst takkens ord,
som et prosa-snefog dalet
over Rosenvængets flor.
Kunde jeg på engang sendt,
uden bur af skrift og prent,
alle tankens løse fugle, –
ind dem smugle
skulde jeg, hvor stilhed råder,
 
 
Faksimile
under Rosenvængets tag,
der, hvor åndens dunkle lag,
der, hvor skønheds glade gåder
op imod forklaring stunder
og, som knop en forårsdag,
foldes ud i et vidunder. –
Brydes skulde stuens fred,
der min fugleflok slog ned;
lytte skulde børn derinde,
som i skog til jagten fjern; –
bag usynlighedens værn
mine fugle skulde tvinde
i en anings trillers rad
takkens kvad,
kredse let og vinger ryste
om den store seers byste.
Løse tanker,
tørre breve
slår ej til; jeg vælger vers.
Op fra daglig-dækkets planker
må jeg hæve
synet vidt og rundt fra mers.
Prosa stil er for ideer,
vers for syner;
sindets lyst og sindets veer,
sorg, som på mit hoved sneer,
harm, som lyner, –
 
 
Faksimile
fyldigst liv jeg friest skænker
just i versets lænker.
Men når takken, som mig brænder,
nu jeg sender, –
mon det da er blot mit stykkes
scene-lykkes
skaberinde,
hvem jeg fletter
disse versets små buketter?
Nej, et glansfuldt større minde
lægger ordet på min mund,
mindet om en skønhedsfyldig
højtids-stund,
mindet om en rad af timer,
langt tilbage,
da jeg så Dem sejrrig drage,
smykket, gratie-fulgt og sand,
gennem kunstens under-land; –
da just blev jeg takken skyldig;
derfor er det nu jeg rimer.
Se, da jeg ifjor Dem gæsted,
var jeg stum;
skønheds-gældens runde sum
bar jeg, i mit hjerte fæstet,
med tilbage;
 
 
Faksimile
nætter, dage
har med renter summen øget,
og trods alt, hvad her jeg maler,
får jeg, som en slet betaler,
aldrig denne gældspost strøget.
Underligt til Danmark bundet
står De altid for mit øje, –
bundet til en dag ved Sundet,
mellem bøgekroner høje.
Sol i luften, sol på fladen.
Sejler-gaden
fures af en blålig krusning;
sommer-susning,
født i «Skoven»,
dirrer lig et digt foroven.
Det er søndag; glade klynger
ler og synger;
både gynger
under ly af kystens skrænt;
lyse kjoler
blinker, soler
sig, hvor klokker og violer
har sit danske tæppe spændt.
Men derude,
helt fra nord, hvor Kronborg troner,
indtil syd, hvor fjernt Tre Kroner
 
 
Faksimile
synet raner, –
hvilken rad af ranke svaner,
hvilken stimmel,
hvilket tog af hvide sejl!
Skude slutter sig til skude;
lysglans i de hvalte klude,
vimplers vrimmel,
højdens himmel
ser sig selv i dybets spejl.
Slank og smekker,
drømfyldt jomfru mellem snekker,
glider en mig just forbi.
Hun er lig et sagn, der bæver
bag det slør, det hylles i;
hun er lig et syn, der hæver
sig og svæver
ad en lukket gåde-sti.
Ellepiger
vinker, viger,
svøbt i skum om bougens stavn;
alfer følger
kølens bølger;
men i flagets folder dølger
sig «Agnetes» navn.
Og se der, – et modsat billed!
Hvilke kække kast i dansen!
 
 
Faksimile
Lunets gratie-bundne vildhed
bær dog kransen.
Vimpler vinder sig langs riggen;
flag fra stranden hilser briggen;
halvvejs hjemlig, halvvejs fremmed,
halvt en havfrue, halvt et tæmmet
barn fra heden,
svajer «Dina» op på reden.
Som iblinde
ledet frem af milde vinde, –
som i drømme
løftet af de lette strømme,
se felukken!
Al Provences adel taler
i dens stigen, i dens dukken; –
elskovs sukken,
dæmpet båren
citharklang, fra dækket maler
sjæle-våren;
madrigaler
over stumme klynger daler,
som på strandens grønne hynde
vugges i «Jolanthes» ynde.
Hvo kan tælle
hele flåden,
som i solskin følger efter,
 
 
Faksimile
som for medbør skummer frem!
Over fråden
«Ragnhild» hælder,
som om dybets dulgte kræfter
lokked hjem; –
lotos lig på strømme stride,
hist «Ophelia», den fagre,
ses at flagre,
ses at glide; –
rang-fregatter,
klipper-skarer,
hjemad farer
under landets klap og latter. –
Sådan De til Danmark bundet
står i mindet for mit øje, –
bundet til en dag ved Sundet,
mellem bøgekroner høje.
Stundom har jeg spurgt mig selv:
mon vel slægten
engang, i sin travle fægten
og fornægten,
sænke skal i glemsels elv
denne skat af geniers nåde?
Skal en tid, hvem afstand døver,
rane, lig en engelsk røver,
denne danske stormagts-flåde?
 
 
Faksimile
Se, vi andre,
farve-, form- og ord-poeter,
arkitekter,
og hvad vi for resten heder,
vi, som fik det kald at bygge
vore skønheds-skuders rygge
af lidt mer solide lægter, –
vi tør ej vor skæbne klandre,
om vor flåde
ej blir hver en tid til måde.
Mangen klipper, mangen studser,
rigget til med sang og klang,
får engang
plads og rang
mellem skibs-Jeronimusser; –
mangt et skrog af form og toner,
af sin samtid assureret,
engang, på de våde veje
havareret,
hales ind i flådens leje,
uden takkel og kanoner,
til de andre Magdeloner.
Der vi prise kan vor lykke,
hvis en nykke
vore værfters mesterstykke
venligst sparer
for de herrer antikvarer.
 
 
Faksimile
Man har sagt, at scenens kunst,
født og bunden
kun til stunden,
må, som sæbeboblers dunst,
må, som mørkets meteor,
blænde, briste,
og så friste,
uden spor,
hænders værkers lod på jord.
Sving Dem som en fugl i luften
op fra denne trange tanke!
Just fordi
Deres kunst er barn af duften,
af beånden,
af en stemning,
af person og fantasi, –
ej et værk af sten og planke,
ej en tanke,
klistret fast med sort på hvidt,
men en alf på skønheds ranke,
hvor den evig gynger frit, –
just fordi den fattes form,
som med hånden
gribes kan, der sættes dæmning
for hvert bid af ældens orm.
 
 
Faksimile
Underfuldt til Danmark bundet
skal De stå for slægters øje, –
bundet til en nat ved Sundet,
under mindets stjerner høje. –
Hvilke sagnets syner vide!
Hele flåden,
fra fregatten
ned til båden,
ser jeg glide
gennem natten
langsmed landets lune side;
tågen slører sejl og master,
halvlys kaster
over stang og rå tilsammen
svanehammen;
hvad i afstand øjet svigter,
ind man digter;
kvinder, som fra stranden drømmer,
mænd, som dømmer
efter egen fordrings lov,
slægt, som efter slægt befolker
kyst og skov, –
synets skønheds-form fortolker
efter skiftende behov.
 
 
Faksimile
Og se det er livet just,
liv i mindet,
det, at stå for folkesindet
ren for ældens møl og rust;
det er livet, det, at bøje
eget indhold, åndigt, rigt,
i den form, som folkets øje
kræver for sit eget digt;
det er livet:
mythe-vorden,
vekselfuld som alfepigen,
følge slægten i dens stigen,
følge tiders krav og orden, –
og se, denne lod på jorden
blir Dem givet. –
I en skønheds-fattig tid
har det kvæget mig at følge
Deres færd på kunstens bølge,
under sol og medbør blid, –
kvæget mig at stirre did,
hvor, i skær af svale nætter,
sagnet sig om færden fletter.
 
 
Faksimile
Tag, som tak for synets trøst,
råbet af en seers røst:
underfuldt til Danmark bundet
skal De stå for slægters øje, –
bundet til en nat ved Sundet,
under mindets stjerner høje!
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her