Du er her:
Mottaker: PETER HEISE
Datering:9. mai 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herr P: Heise!
I tillid til at jeg siden vort samvær i Rom har beholdt en plads i Deres venlige erindring, tager jeg mig idag den frihed at tilskrive Dem nogle linjer.
Sagen er nemlig denne: Af mit historiske skuespil «Kongs-emnerne» forberedes en ny gennemseet udgave hos Hegel. Bogen vil rimeligvis blive færdig i næste måned, og så snart dette er skeet, indleverer jeg stykket til det kgl: danske theater. Efter hvad der privat er kommet mig for øre har jeg al grund til at forudsætte at det bliver antaget.
Nu er det mit spørgsmål til Dem, om De skulde ville
 
 
Faksimile
komponere musik til stykket? Der behøves ouverture og introductioner, kirkemusik og festmarsch i første akt, dands i anden, bøn og vuggesang i tredje, melodramatisk ledsagelse til kampscenerne i fjerde, samt endelig kvindernes chor i stykkets slutning.
På forlangende vil der fra den Gyldendalske boghandel straks blive Dem tilstillet et exemplar af stykket, og skulde De så, efter at have gennemlæst det, være villig til at indgå på mit forslag, håber jeg De godhedsfuldt med et par linjer underretter mig derom.
I håb om snart at høre fra Dem beder jeg Dem at frembære min ærbødigste hilsen til Deres ærede frue og tegner mig
venskabeligst Deres
Henrik Ibsen.
Min adresse er: Königsbrücker-Strasse, No 33.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her