Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:28. februar 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede Herr Siebold!
For Deres venlige Brev af 17de dennes takker jeg Dem forbindtligst; jeg havde deri den Fornøjelse at modtage en af de første Meddelelser om den Modtagelse mit Lystspil havde fundet i Kjøbenhavn. Senere har jeg modtaget saa mange Breve og Aviser derom at jeg neppe ved hvorledes jeg skal faa Tid till at gjennemlæse og besvare altsammen.
Herr Webers Brev giver jeg mig den Ære at tillbagesende. Jeg haaber at Biografien kommer i den nærmeste Fremtid og ligesaa at det snart vil lykkes Dem at finde en Forlægger. Som en Kuriositet vil jeg fortælle Dem at en ung Dame i Norge har i Vinter udgivet en Roman, der skal være en Fortsættelse af «Brand» og som kaldes «Brands Døtre». Den skal have vakt en viss Oppsigt; forøvrigt kjender jeg den ikke.
 
 
Faksimile
Jeg beklager for min egen Skyld at Deres Skildring af Rensdyrjagten ikke bliver opptagen i «Illustrirte Zeitung». Jeg er nemlig forvisset om at netopp De med Deres nøje Kjendskab till vort Land og med Deres Interesse for Jægerlivet vil levere noget særdeles fortrinligt.
Idet jeg ønsker Dem en behagelig Rejse i Norge beder jeg Dem venligst hilse dem af mine Venner, som De maaske maatte træffe, og tegner mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her