Du er her:
Mottaker: ALBERT BONNIER
Datering:6. januar 1870
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Ven!
Hjertelig Takk for Dine to venlige Breve og ligesaa for de tillsendte Fotografier. Det var mig som en frisk og varm Hilsen fra det kjære Stockholm.
For dit velvillige Tillbud at ville sende mig de svenske Recensioner over mit Lystspil er jeg Dig meget forbunden; men jeg har allerede modtaget en hel Pakke saadanne fra andre Venner i Stockholm, ligesom ogsaa Herrerne Stjernström og Söderman, der for Tiden oppholder sig her, har meddelt mig, hvad der er blevet dem tillsendt og det norske «Morgenbladet», som jeg holder, har desuden meddelt Uddrag og Korrespondancer, saa jeg antager at jeg allerede kjender saagodtsom hele den vidtløftige kritiske Literatur, der er fremkaldt ved «De unges Forbund». Jeg takker Dig imidlertid lige fuldt for din gode Vilje og for dit Venskab i dette, som i saa meget andet.
 
 
Faksimile
Jeg har flakket vidt omkring siden vi sidst mødtes; men nu har jeg slaaet mig till Ro og er begyndt at tænke paa et nyt literært Arbejde. Till Sommeren tænker jeg at gjøre en Udflugt nordover; om jeg da faar den Glæde at gjense Stockho<l>m og alle Vennerne der, ved jeg endnu ikke.
Imidlertid vil jeg ønske Dig og din ærede Frue en glad og lykkelig Rejse ti<ll> Italien; en Hilsen beder jeg ligeledes at faa fremføre till vore fælles Bekjendte, og tegner mig hermed
Din hengivne Ven
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her