Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:14. desember 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Herr Cancelliraad Hegel!
Endelig er jeg da kommen tillbage fra min 2 Maaneders Rejse i Egypten og skynder mig at takke for Deres venlige Brev till min Kone, saa vel som for de modtagne Bladanmeldelser, hvis Række jeg har faaet suppleret fra Norge. Den Modtagelse, «De unges Forbund» har faaet, glæder mig meget; Modstanden var jeg forberedt paa og det vilde været mig en Skuffelse om den var udebleven. Men hvad jeg ikke var forberedt paa var at Bjørnson efter Sigende har følt sig rammet af Stykket. Forholder dette sig virkelig saa? Han maa dog kunne se at det ikke er ham, men hans fordærvelige og «gjennemløjede» Partikreds, der har tjent mig till Modeller. Forresten skriver jeg ham till idag eller imorgen, og jeg haaber at Sagen, till Trods for alle Differentser forøvrigt, vil
 
 
Faksimile
ende med en Udsoning. At allerede andet Opplag er udkommet, har oversteget min Forventning; nu er jeg blot spændt paa at erfare hvorvidt Stykket maatte vise sig at passe for Kjøbenhavns Theater.
Hvis jeg tør anmode Dem om enten i Vexel eller i preussiske Penge at sende mig en Sum svarende till 200 Rdlr dansk, saa vilde jeg være Dem meget forbunden. Ligeledes vilde det være mig kjært at modtage et Par Expl: af Bogen, ligesom jeg beder Dem sende et Expl: till min Svoger i Christiania, Cand: jur: Johan Herman Thoresen, kgl: Fuldmægtig i Justitsdepartementet.
Till Rejseskildringer har jeg rigeligt Stof, da jeg har holdt nøjagtig Dagbog den hele Tid. Jeg lover Dem med Bestemthed et Bidrag till Dansk Tidsskrift saasnart jeg har indfriet en tidligere Forpligtelse till Morgenbladet.
G: Brandes beder jeg Dem hilse; senere tillskriver jeg ham. Der er noget baade i hans Ros og i hans Dadel, som gjør mig saa ubeskrivelig godt, og det er at jeg bliver forstaaet.
Jeg gaar omkring med Planen till et nyt alvorligt Nutidsdrama i tre Akter; rimeligvis tager jeg fatt i den nærmeste
 
 
Faksimile
Fremtid.
De kan tro jeg har havt en behagelig Rejse. Jeg har været lige nede i Nubien, senere ved det røde Hav, opplevet mange Eventyr og derhos gjort Bekjendtskab med mange interessante Mennesker. Men allerbedst er det dog at sidde stille herhjemme og se tillbage paa det altsammen. Af Danske har jeg truffet P: Hansen og Robert Watt; vi har ligget i Telt i Ørkenen og læst danske Aviser.
Hvis jeg ikke endnu en Gang tillskriver Dem før Jul, saa sender jeg herved en Hilsen og de bedste Ønsker om en glædelig Højtid for Dem og Deres.
Deres stedse hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her