Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:2. august 1869
Sted: STOCKHOLM
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Svoger!
Tør jeg bede Dem vise mig den Godhed at hæve mit Rejsestipendium, deraf indsætte de 200 Spd. till mine øvrige Penge i Banken og sende mig 100 Spd i Vexel hertill.
Jeg lever her i en uopphørlig Række af Festligheder, saaledes at jeg endnu ikke en eneste Dag har været uden Indbydelse till Middager m. m; det er ikke godt i Længden; men nu da Formælingstiden er forbi, saa haaber jeg paa en roligere Periode.
Jeg husker ikke om jeg i Afrejsens Øjeblik sendte Dem en Erkjendelse for Modtagelsen af den sidste Vexel i Dresden; hvis ikke, saa sker det her. Sprogkongressen har nu sluttet sin Virksomhed, og Daa og Løkke ere afrejste herfra; jeg haaber at den første bringer en Hilsen fra mig. Over till Norge
 
 
Faksimile
kommer jeg neppe dennegang, skjønt man fra flere Sider har anmodet mig derom. – Min Adresse er: «Herkulesgatan, No 5.»
L. Dietrichson beder mig hilse Dem; han er nu Professor m. m. m, og baade afholdt og respekteret her; ligetill Formælingen var han den unge Prinsesses Lærer i Dansk (Literatur og Sprog.). Lev vel for dennegang. Mange Hilsener.
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her