Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:19. juli 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Herr Cancelliraad Hegel!
Med et Par Ord vil jeg dog tillmelde Dem at jeg imorgen afrejser paa et kort Besøg till Stokholm. Min Familje blir her og hertill vender jeg antagelig om et Par Maaneder tillbage. Jeg har faaet et Stipendium paa 300 Sp. for at berejse Sverig; men det benytter jeg først senere. Denne Gang gjælder det kun at deltage i den ortografiske Comite, hvorfor jeg meget interesserer mig, og hvortill jeg er indbuden. I Christiania har man med Graadighed antaget mit nye Lystspil paa de oppstillede Betingelser. I Stokholm haaber jeg ogsaa at det bliver givet; thi den derværende Theaterchef, Hofmarchal Edholm, har her paa en Gjennemrejse været hos mig, desværre uden at træffe mig. Hvad
 
 
Faksimile
derimod Kjøbenhavn angaar, saa frygter jeg at visse Personer der vil gjøre Vanskeligheder. Nu, vi faar at se. Antages Stykket, saa lægger jeg paa Tillbagerejsen Vejen over Kbhvn: og haaber da at have den Glæde personligt at træffe Dem. Fra Stokholm tillskriver jeg Dem, og oppgiver Dem min Adresse dersteds. Indtill da de hjerteligste Hilsener fra
Deres stedse hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her