Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:6. juli 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Svoger!
Saavidt jeg erindrer anmodede jeg Dem i mit sidste Brev om, naar Tiden kom, at sende mig min Gage for 2det Kvartal d. A. Skulde jeg imidlertid have glemt det, saa fremsættes herved Anmodningen med Tillføjende at jeg tillige ønsker udtaget af Banken og tillsendt 100 Sp – altsaa ialt 200 Sp; jeg kommer nemlig i denne Maaned till at rejse till Stokholm og det ansøgte Stipendium, som jeg haaber at faa, har jeg endnu ikke hørt noget om; jeg maa derfor gjøre Udlægget saalænge. Det vilde være mig meget kjært at faa Pengene med omgaaende Post. Mit nye Stykke er indleveret till alle tre Hovedstadstheatre; jeg haaber det kommer till Oppførelse ivinter. Chefen for det stokholmske Theater, Hofmarschal Edholm oppsøgte mig paa Gjennemrejse hersteds; desværre traf jeg ham ikke; men alt er i bedste Gang. Forøvrigt
 
 
Faksimile
lever vi alle vel. Orla Lehman og Etatsraad Krieger har besøgt os, og jeg har allerede Planen till et nyt Arbejde færdig. Med mange Hilsener og i Haab om snart at høre fra Dem, tegner jeg mig
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her