Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:17. juni 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære og højstærede Herr Etatsraad Bravo!
Deres meget ærede Skrivelse af 12te dennes modtog jeg igaar, og naar jeg till Dato ikke har besvaret Deres venlige Brev af 18de Januar, saa kan jeg desværre kun anføre till min Undskyldning at jeg lige indtill disse sidste Dage har været beskjæftiget med et stort nyt literært Arbejde, som netopp nu er færdigt fra Pressen. –
Min Gjæld till Hjælpekassen vil jeg gjerne afgjøre, og den er jo ikke større end at jeg naarsomhelst kan betale den. Men jeg har i Kristiania ingen Kommissionær, som kan besørge slige Sager; som De ved modtager jeg min Gage fra Regjeringen. Jeg beder Dem derfor at maatte afgjøre Sagen paa den Maade, som jeg allerede tidligere har foreslaaet Dem, nemlig saaledes at jeg i Kristiania lader betale Portoen for Morgenbladet; derved sparer ogsaa De Dem den Ulejlighed at maatte kjøbe Vexel i Rom og sende deropp. Jeg giver Dem herved mit ufravigelige Æresord paa at Portoen af mig skal blive
 
 
Faksimile
indbetalt i rette Tid. Kjære Herr Etatsraad, vis mig den Tjeneste at tillade at Sagen ordnes paa denne Maade! Et Par Ord fra Dem vil i saa Henseende være mig tillstrækkelige. –
Det gjør mig meget ondt at erfare at De er upasselig; men Vand og frisk Luft vil vel bringe alting i Orden igjen.
Det kjære Rom glemmer jeg aldrig. Om kortere eller længere Tid kommer jeg derned igjen. For Øjeblikket har jeg taget fast Bolig her; min Søn er satt ind i et Institut, hvor han gjør særdeles god Fremgang. Vi lever i alle Henseender behageligt og billigt, modtager Besøg af gjennemrejsende Landsmænd og – længes efter Italien!
Hils alle romerske Venner! Dem selv sender vi tusinde gode Ønsker om Sundhed og et behageligt Sommeropphold. Till Høsten vil De vende stærk og ungdomskraftig tillbage till Hovedstaden, og, som før, styre den lille skandinaviske Republik dernede. – Till Herr Mourier skriver jeg imorgen, og hermed tegner jeg mig
Deres ærbødigst hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her