Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:16. juni 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Herr Cancelliraad Hegel!
Indlagt følger min Skrivelse till Kristiania Theater. Till Stokholms Theaterdirektion skriver jeg ikke direkte men giver Herr Dietrichson en Fuldmagt till at handle paa mine Vegne. Jeg beder derfor at det for Stokholm bestemte Exemplar maa blive ham tillstillet; Resten skal jeg besørge herfra.
Med Bjørnsons «Folkeblad» ser jeg det har taget en bedrøvelig Vending; men jeg kan ikke komme bort fra den Tanke at det igrunden er bedst for ham ganske at henvises till sin Digtervirksomhed. Morgenbladets Artikel, som De vel har set, er ondskabsfuld og overstrømmende af Had; men uden Skyld er Bjørnson ikke. – Min Svigermoders Pensionstillægg er af Storthinget nægtet; nu vil jeg dog haabe at hun drager till Kjøbenhavn igjen; det vilde i alle Henseender være det ene rigtige. Till Kristiania skulde hun
 
 
Faksimile
aldrig være rejst; dersteds duer det ikke for en Forfatter at leve medmindre han forstaar koldt at vise alle Partier tillbage og indtage et Standpunkt for sig selv; men dette gjør hun ikke. Jeg er, for mit eget Vedkommende, glad og lykkelig over at jeg kan holde mig udenfor alt dette krydsende og intrigerende Uvæsen som drives deroppe og som altid er uadskilleligt fra smaa og smaalige Forholde.
Lev hjertelig vel og vær paa det varmeste hilset fra
Deres ærbødigst hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her