Du er her:
Mottaker: PETER FRIEDRICH SIEBOLD
Datering:15. juni 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Højstærede Herr Siebold!
Deres venlige Skrivelse saavelsom Manuscriptet har jeg havt den Fornøjelse at modtage. Gjennemlæsningen skal jeg tillendebringe saa hurtigt som muligt. Deres Haandskrift falder mig noget vanskelig; men jeg haaber at det nok vil gaa. Et Expl: af Originalen har jeg. Hvis Professor Dietrichson ikke allerede har sendt Dem det omskrevne biografiske Udkast, saa vil De rimeligvis om kort Tid erholde det; han har tillskrevet mig at han netopp samtidigt er bleven anmodet om at levere min Biografi i den svenske «Ny illustr: Tidning», og at han skal gjøre sit bedste.
I næste Uge skal jeg tillade mig udførligere at tillskrive Dem. Mange Steder i Deres Oversættelse forekommer mig forbausende heldigt gjengivne; et Par Repliker, som jeg ved Gjennembladningen har bemærket, tror jeg muligens kunde vinde ved at koncentreres;
 
 
Faksimile
men hvorvidt dette i Tydsk er muligt, derom tør jeg naturligvis ligeover for Dem ikke have nogen Mening.
Jeg ønsker at De maa befinde Dem nogenlunde vel i Deres midlertidige Ungkarlstand; det var ikke umuligt at jeg engang i Sommerens Løb tog mig den Frihed at hilse paa Dem i Cassel.
Deres hengivne og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her