Du er her:
Mottaker: ANDREAS CONRAD PUTSCHER LINDE
Datering:15. juni 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Herved giver jeg mig den Ære at indlevere till det kgl: Theater mit nye Lystspil «De unges Forbund» med ærbødigst Forespørgsel om hvorvidt samme kan blive antaget till Oppførelse.
Sproget vil formentlig ingen Hindring lægge i Vejen. Hist og her forekommer vistnok specifict norske Vendinger; men jeg er villig till heri at lade rette hvad man maatte finde nødvendigt eller ønskeligt.
Ihvorvel Handlingen foregaar i Norge, formenes dog saavel Charakterer som Situationer at passe ogsaa for Danmarks Vedkommende.
Stykket vil komme i Boghandelen till Efteraaret og rimeligvis samtidigt dermed blive oppført i Christiania. Jeg er derfor forberedt paa at mit Arbejde, for det Tillfælde at det af det kgl: Theater antages, kun bliver honoreret efter den lavere Maalestok, som under saadanne Omstændigheder er den gjældende.
 
 
Faksimile
Honoraret er mig overhovedet ikke det væsentlige; men det er mig af overordentlig stor Vigtighed ogsaa fra Scenen at vinde hos det danske Publikum den Gunst, som jeg i Læseverdenen glæder mig over at besidde, en Gunst, som jeg ved nærværende Lystspil ikke frygter for at forspilde.
Det Svar, som jeg tillader mig i sin Tid at forvente, bedes afgivet till Herr Cancelliraad Hegel i Kjøbenhavn.
ærbødigst
Henrik Ibsen.
Till Højvelbaarne Herr Etatsraad Linde, R: af D:, Chef for det kongelige Theater i Kjøbenhavn.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her