Du er her:
Mottaker: JOHAN HERMAN THORESEN
Datering:29. mai 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Svoger!
Modtagelsen af Deres Brev af 4de April med indlagt Vexel erkjendes herved; min Gage for indeværende Kvartal haaber jeg De godhedsfuldt sender mig naar Tiden kommer. Fra 8de Juni er min Adresse: «Königsbrücker-Strasse, No 33, 1te Etage.»
Mit Abonnement paa «Morgenbladet» er ude med Maj Maaned; tør jeg bede Dem om at fornye samme for ½ Aar saa betimeligt at ingen Standsning i Forsendelsen sker, samt tillige anmelde den nye Adresse, hvorunder Bladet efter 8de Juni vil finde mig.
Nu stunder jo Storthinget mod Enden. Vi haaber da snart at faa høre hvad Beslutning De fatter for Sommeren. – Lev vel saalænge!
Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her