Du er her:
Mottaker: RUDOLPH SCHMIDT
Datering:26. januar 1869
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Hr: Cand: magist: Rudolf Schmidt.
Klareboderne. 16. 2.
Kopenhagen.
fr:
Hr: Cand: mag: Rudolf Schmidt!
Som Svar paa Deres meget ærede Brev af 16de dennes maa jeg meddele at jeg ikke ønsker at staa nævnt som fremtidig Bidragsyder till det paatænkte Tidsskrift, da jeg ikke vil se mig istand till at nyde godt af Deres hædrende Tillbud.
Grunden till denne min Beslutning er den, at jeg ikke kan bekvemme mig till at virke sammen med Mænd, om hvilke jeg har en paa Erfaring bygget Formodning om, at de, ved første frembudte Lejlighed, ville bruge deres respektive Aviser og Penne imod mig. I en Kjøbenhavnerkorrespondence till det norske Morgenblad ser jeg Herr B: Bjørnson nævnt som formentlig Medudgiver af «For Ide og Virkelighed»; allerede denne Omstændighed vilde i og for sig være afgjørende for mig, selv om ikke andre Motiver till Overflod forelaa.
Jeg er forvisset om Deres Samstemmighed
 
 
Faksimile
naar jeg holder paa at Klarhed bør være den første Betingelse i alle Forholde, og haaber derfor tryggt at De ikke tager mig det ilde opp naar jeg med et Afslag tegner mig
Deres ærbødige og forbundne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her