Du er her:
Mottaker: RUDOLPH SCHMIDT
Datering:31. oktober 1868
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Herr Cand: mag: Rudolf Schmidt
Klareboderne No 16, 2den Sal.
Kopenhagen.
fr:
Herr Cand: mag: Rudolf Schmidt!
Idet jeg erkjender Modtagelsen af Deres ærede Brev af 11te dennes, tillader jeg mig at frembære min hjerteligste Takk for Deres venlige og hædrende Oppfordring.
Det er mig imidlertid for Øjeblikket umuligt at efterkomme samme. Hvad jeg af mindre Digte (fra en ældre Tid og fra et forladt Standpunkt) maatte have liggende, kan jeg ikke tillægge det Værd eller den Betydning, som efter mine Tanker skulde berettige deres Offentliggjørelse, og det allermindst i de første Hefter af et begyndende Tidsskrift. Jeg har desuden efterladt samtlige slige Manuscripter i Rom, hvorfra de først till Foraaret ville komme mig ihænde. Skulde jeg da ved Gjennemsynet faa bedre Tanker om et eller andet, skal jeg gjerne sende Dem samme, – og slett ikke fortryde
 
 
Faksimile
paa om det bliver vraget. – Af nye Smaating tør jeg intet love, da jeg for Tiden har mit Syn helt og holdent rettet paa et vidtløftigt Arbejde, et 5 Akters Lystspil.
De siger, at Redaktionen, foruden Dem, bestaar af Deherrer Prof: R. Nielsen og Cand: mag: Clemens Petersen. Hr: Cl: Petersen kjender jeg og Hr: Prof: Nielsen kjender jeg ikke. I Henhold till begge disse Omstændigheder antager jeg at jeg næppe fejler, naar jeg adresserer min Takk for den skete Henvendelse till Dem allene og till Dem personligt.
Med Højagtelse Deres ærbødige
Henrik Ibsen.
P. S. Skulde De senerehen ønske nogle Smaating fra Italien, Karaktertræk, Rejseopplevelser – alt i Knapphed meddelt og uden al Fordring paa Kunstværd, – saa har jeg Stoff nok, og skulde vel ogsaa vide at finde en Form. Men herom kan der jo først paa et senere Tidspunkt blive Tale.
H. I.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her