Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:10. oktober 1868
Sted: DRESDEN
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Hr: Cancelliraad Hegel!
Jeg vil haabe at den Hastværksbillet, jeg i utidig Ængstelse sendte Dem fra München, ikke har foranlediget Dem till nogen Extraforanstaltning. Dagen efter modtog jeg Deres Brev med indlagte 150 Thaler, hvorfor jeg er Dem meget forbunden.
Nu ere vi da efter lang Omflakken kommet till Ro for Vinteren i egen Bolig og med egen Husholdning. Lidt over Nytaar haaber jeg at kunne have mit nye Arbejde færdigt; paa nogen Udgivelse kan der vel ikke være at tænke før till næste Efteraar eller Vinter, da Stykket er bestemt for Theatrene; jeg skal naturligvis sende Dem en Afskrift.
Hjertelig Takk for at De lader 5te Opplag af «Brand» udkomme; uden Dem vilde baade 5te og flere af de foregaaende Opplag
 
 
Faksimile
endnu i lange Tider, maaske for stedse, have været overflødige.
Ligeledes min hjerteligste Takk for al Deres Ulejlighed med Lotterisedlen! Jeg venter mig noget stort fra Lotteriet – naar jeg blot holder ud saa længe –
De spørger om jeg ønsker Dagbladet till Dresden. Ja, det gjør jeg tillvisse; men kun paa det Vilkaar at jeg faar bære alle dermed forbundne Omkostninger. Det er ikke af tom Nysgjærrighed efter Avisnyheder, at jeg ønsker Bladet, men fordi jeg derved ligesom drages nærmere og inderligere ind i Hjemmets Liv og føler mig styrket till mit Arbejde. –
Jeg tillskriver Dem snart igjen. Min Adresse hersteds er: An der Frauenkirche, No 6, 1ste Etage.
Med de hjerteligste Hilsener Deres hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her