Du er her:
Mottaker: JOHAN BRAVO
Datering:16. oktober 1867
Sted: SORRENTO
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære og højstærede Hr: Etatsraad!
I Haab om at disse Linjer maa træffe Dem i bedste Velgaaende tillader jeg mig at tillskrive Dem for at melde vor forestaaende Ankomst till Rom, forudsat at De ikke paa Grund af Forholdene raader os till at blive borte.
Skulde De hverken med Hensyn till Cholera eller Uroligheder finde Betænkeligheder derved, saa er det vor Agt at komme om en fjorten Dage i det seneste, og maaske før, hvis jeg modtager Brev fra Dem.
Tør jeg anmode Dem om at lade Giuseppe sige till min forrige Vært, Sigr: Lorenzani, der er Ministro i Boutikken ligeoverfor Caffe greco, at jeg ønsker at
 
 
Faksimile
beholde Værelserne ogsaa for denne Vinter, og at jeg skal et Par Dage i Forvejen underrette ham om Ankomsttiden.
Hvorledes er det med Sundhedstillstanden i Rom og Omegn? De neapolitanske Blade har fortalt de forfærdeligste Ting, men jeg har lært kun at tro en tiende Del deraf.
Om min Rejse haaber jeg at fortælle Dem mundtligt. For de gjennem Hr: Sibbern modtagne Aviser takker jeg forbindtligst og skal bringe dem i god Orden tillbage.
Har De foretaget nogen Udflugt denne Sommer? Vi har intet hørt fra Rom siden vor Afrejse.
Min Kone beder hilse paa det forbindtligste. Jeg har fuldført et nyt stort literært Arbejde, som udkommer till Julen i Kjøbenhavn.
Tillgiv den Ulejlighed, som atter voldes Dem af
Deres stedse ærbødige og hengivne
Henrik Ibsen.
Min Adresse er: Rosa magra.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her