Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:18. september 1867
Sted: SORRENTO
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Kjære Hr: Cancelliraad Hegel!
Deres ærede Skrivelse af 21de August med indlagt Vexel paa 700 frcs modtog jeg i rette Tid og takker forbindtligst.
Hermed følger Manuscriptet till 4de Handling af mit Digt; det manglende skal følge snarest muligt. At sende Afskriften paa anden Maade end gjennem Posten som Brev, er, ifølge indhentede Opplysninger, desværre ikke gjørligt; men heri faar jeg finde mig. – Hvis første Ark ikke er trykkt ønskede jeg paa Listen over de handlende følgende Rettelser: istedetfor To Tyve sættes En tyv og en Hæler; samt dersom Navnet Trumpeterstraale skulde være skrevet paa Svensk (med å) saa forandres dette till dansk Skrivemaade. Bliver Listen for lang till at rummes paa en Side, kan den gjerne begynde paa den foregaaende, hvor da Digtets Titel slettes. Kunde Trykkningen af Personlisten idethele udsættes
 
 
Faksimile
till jeg har sendt Dem Resten, saa var det vel, da jeg muligens kunde ville oppføre endnu et Par Bifigurer; forresten er det ikke saa magtpaaliggende. – Et Par Linjer fra Dem med Underretning om at Pakken er modtagen, vilde være mig en Beroligelse. – Jeg stoler paa Korrektøren! Det er mig kjært at intet bliver bekjendt for det første. Kommer der intet nyt fra Bjørnson till Jul? –
Saa kjært det end skulde være mig at give Bidrag till Bogen for Slesvigerne, ser jeg mig dog desværre aldeles ude af Stand hertill, da mit store Arbejde opptager alle mine Tanker. Professor Molbech og andre Bekjendte bedes hilsede. Min Adresse er fremdeles Generalkonsul Danchertsen: Neapel.
I Haab om snart at modtage nogle Linjer fra Dem tegner jeg mig
Deres ærbødigst hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her