Du er her:
Mottaker: CHRISTIAN TØNSBERG
Datering:15. desember 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Kjære Hr. Generalkonsul!
Samtidigt med disse Linjer sender Janson Dem det forlangte Manuscript, som jeg haaber De vil være tillfreds med. Mit Fotografi, saa godt som jeg for Tiden har det, er det mig en Ære at oversende og skulde det være mig særdeles kjært om De vilde gjøre Gjengjæld i saa Henseende. Albumsbladet skal jeg med Fornøjelse sende ved en senere Lejlighed. Idet jeg ønsker Dem en glad og behagelig Jul tegner jeg mig
Deres stedse hengivne
Henrik Ibsen.
I Hast!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her