Du er her:
Mottaker: GEORG SIBBERN
Datering:2. juni 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Til Hans Excellence, Hr: Statsminister Sibbern.
Med dyb Taknemmelighed vover jeg herved at fremsende disse Linjer for i Ærbødighed at udtale for Deres Excellense min Erkjendelse af hvor meget jeg, med Hensyn til min i Storthinget lykkeligt afgjorte Sag, skylder Deres Excellences formaaende og velvillige Bistand. Det er mig sagt fra Christiania, hvad jeg forøvrigt paa Forhaand kunde vide, at den hurtige Expedition fra Stokholm havde paa mange af Storthingsrepræsentanterne frembragt et for mig særdeles gunstigt Indtryk.
Ikke mindre varmt paaskjønner jeg den Godhed og Bevaagenhed Deres Excellence mod mig har lagt for Dagen gjennem de to strax efter hinanden modtagne Skrivelser.
Naar disse Taksigelseslinjer,
 
 
Faksimile
trods Pligt og Skyldighed, først nu fremkommer, saa sker det fordi jeg gjerne vilde tillade mig ærbødigst at oversende Deres Excellence et Exemplar af andet Oplag af min nye Bog, hvorhos jeg vover at andrage om at det andet medfølgende Exemplar maa blive beordret afgivet til Hs: M. Kongens Privatbibliothek som et ringe Udtryk for min underdanige Taknemmelighed.
Min Fremtid er nu sikkret og jeg kan uforstyrret virke for mit Kald; men i hvor høj Grad jeg skylder Deres Excellence dette lykkelige Udfald, skal jeg aldrig glemme.
ærbødigst
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her