Du er her:
Mottaker: MAGDALENE THORESEN
Datering:28. mai 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Min kjære Svigermoder!
Indlagte Bagatell skulde have været fremme till 3die Juni, men det er ikke at tænke paa; Du faar tage baade dette og vore Lykønskninger bagefter. Tillykke ogsaa med Ankomsten till Chr-a; vi har i Morgenbladet forgjæves spejdet efter at se Dig anmeldt. – Den fortræffelige Mand Hegel betaler mig et meget godt Honorar for anden Udgave af min Bog og tillbyder mig Forskud paa kommende Arbejder, som jeg dog nu lykkeligvis ikke behøver at modtage. Chr. Richardt skriver mig till at Du formentlig har en Fortælling færdig; gid Du nu deroppe maa faa Fred og Sundhed og Sindsro till flere. Mange Hilsener fra os alle! Paa Fredag rejser vi till et Par Maaneders Sommeropphold i Frascati i Albanerbjergene, hvorhen senere beror paa Krigsudsigterne. Lev vel allesammen! Din hengivne
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her