Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:25. april 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr: Cancelliraad Hegel!
Hermed følger en Liste over de væsentligste Trykkfejl i min Bog; det skulde inderligt glæde mig om Afsættningen maatte blive en saadan, at den aabnede Lejlighed till at faa dem rettede i et nyt Opplag. Staar Bogsalget blot nogenlunde i Forhold till de mange Hilsener og Takksigelser, som jeg allerede har modtaget saavel fra Danmark som fra Norge, saa er der al Grund till at haabe det bedste. Hjertelig Takk for den modtagne Vexel tilligemed Oppgjøret; men jeg maa fremdeles forbeholde mig min Ret till indtill videre at betragte det halve Honorar som et Forskud; det ligger ikke i min Interesse, ligesaalidt som min Samvittighed tillader mig det, at paaføre Dem noget Tab ved vor første fælles Forretning. I de svenske Blade har jeg seet Digtet averteret men endnu ikke anmeldt; dog, det kommer vel. Sommeren tillbringer jeg i Sorent; men min Adresse er ligefuldt den gamle for det Tillfælde at der skulde være nogen Anledning till at tillskrive mig.
Deres med Højagtelse forbundne og hengivne
Henrik Ibsen
P. S. Trykk og Papir er meget smukt, men Bogen vilde formentlig have vundet i Udseende hvis Verskolonnerne havde staaet mere midt paa Siderne.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her