Du er her:
Mottaker: GEORG SIBBERN
Datering:15. april 1866
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Deres Excellence, Hr: Statsminister Sibbern!
Uagtet jeg desværre ikke kan paaberaabe mig den Lykke personligt at være kjendt af Deres Excellence, vover jeg dog i en for mig højst vigtig Anledning at henvende mig til Dem, som Landets første Mand, med ærbødigst Anmodning om at Deres Excellence vilde behage ikke alene at forelægge Hans Majestæt Kongen indlagte underdanigste Andragende, men ogsaa at støtte samme med Deres afgjørende Anbefaling og forøvrigt undskylde de mulige formelle Fejl, som deri maatte findes.
Angaaende mit nys udkomne Værk og mine Livsforholde forøvrigt, tillader jeg mig at henvise til «Aftonbladet» for 6te April, hvori findes optaget et «Brev fra Norge», hvis Fremstilling af mine ydre Omstændigheder, i det Store og Hovedsagelige taget, medfører Sandhed.
Den Imødekommenhed, som Deres Excellence hidindtil har benyttet Deres ophøjede Stilling til at udvise, giver
 
 
Faksimile
mig sikkert Haab om at heller ikke jeg vil blive stillet udenfor den talrige Kreds, der pligter at omfatte Deres Excellence med stedsevarende Taknemmelighed, og i dette Haab vover jeg at tegne mig Deres Excellences
ærbødige
Henrik Ibsen.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her