Du er her:
Mottaker: FREDERIK HEGEL
Datering:25. oktober 1865
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr: Cancelliraad F: Hegel. Kjøbenhavn.
Idet jeg aflægger min forbindtligste Takk for den gjennem B. Bjørnson modtagne Vexel, har jeg herved den Fornøjelse at fremsende Manuscriptet till de første hundrede Sider af mit nye Arbejde. Resten skal følge enten samlet eller i to Forsendinger i Løbet af 14 Dage. Det hele udgjør omtrent 280 Sider. Jeg skulde meget ønske at Bogen, hvad Format, Typer o.s.v, angaar, maatte udstyres som Bjørnsons dramatiske Arbejder. – I Afskriften findes ingen Skrivfejl af noget Slags, og da Haandskriften formentlig er tydelig vover jeg at haabe at ingen Trykfejl indløber i Bogen. Postforsendelsen af Manuskriptet er kostbar, men jeg finder mig naturligvis i at dette medtages i Beregningen ved det endelige Oppgjør. Idet jeg endnu engang aflægger min Takk for den af Hr. Cancelliraaden udviste Tillid og Velvilje tegner jeg mig
Deres ærbødige
Henr: Ibsen
P. S.
Tør jeg udbede mig at indlagte Billet maa blive nedlagt i en Postkasse, samt at jeg med et Par Ord underrettes om Modtagelsen af Manuscriptet; Postgangen gjennem Italien er ikke sikker.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her