Du er her:
Mottaker: EMIL BLOCH
Datering:26. september 1865
Sted: ARICCIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
 
 
Faksimile
Konvolutt
Signor Emil Bloch.
Indir: al Sgr: Bravo,
Console Danimarca.
Roma.
Kjære Bloch!
Maa jeg, foruden Deres mange andre Venskabstjenester, endnu anmode Dem om den at lade Consulens Tjener underrette min Vært om min Ankomst till Rom førstkommende Lørdag Kl. 10 ¼ Formiddag med Jernbanen, samt om at han (Værten) vil sørge for at Huset paa den Tid er i Orden og at Opvartningskonen saavelsom Nøglerne findes tilstede. Min Vært er Sgr: Anatole Lorentzani, Bogholder eller noget Sligt i Boutiken No 2 & 3 i via Condotti (omtrent lige over for Caffé Greco) hvor han daglig findes. – Hr: Hansen agter at holde sit Indtog paa samme Tid, skjønt han har betalt for 1½ Dag længere, hvilket lader til at foraarsage ham en stedsevarende om end lønlig Ærgrelse; men saasom efter hans Sigende Veturinerne eller Droscherne om Søndagen og Mandagen fare for dobbelt Taxt, saa maa han alt afsted paa Lørdag. Schierbeck kommer formodentlig et Par Dage senere; jeg synes at spore nogen Bedring hos ham, og haaber det Bedste skjønt han rigtignok har været forfærdeligt medtaget. Lev vel, og fortryd ikke formeget paa at jeg saaledes gjentagende trækker Vexler paa Deres gode Vilje. Hils Deres Broder hjerteligst fra mig. De øvrige Venner ligesaa.
venskabeligst Deres
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her