Du er her:
Mottaker: JOHAN SVERDRUP
Datering:12. september 1865
Sted: ARICCIA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr: Sagfører Sverdrup!
Nogen Tid før min Afrejse fra Kristiania, for vel halvandet Aar siden, gav De mig uopfordret Tilladelse til, naar jeg i Udlandet maatte komme i Forlegenhed for Penge, at henvende mig til Dem, da De i saafald ved Venners Hjælp skulde komme mig til Undsætning. Dette Tidspunkt er nu indtruffet. Min Ven, Bjørnson, der har været utrættelig for mig har udtømt de Hjælpekilder, som det har staaet i hans Magt at udfinde, og paa et nyt Arbejde, som er solgt til den Gyldendalske Boghandel i Kjøbenhavn, kan jeg ikke optage yderligere Forskud. Jeg benytter mig derfor af Deres Tilbud og underretter Dem om at jeg for Øjeblikket stærkt behøver Bistand. Bjørnson vil yderligere forklare Situationen.
 
 
Faksimile
I et andet Anliggende vil jeg ogsaa om nogen Tid komme til at paakræve Deres afgjørende Indflydelse, men da dette ikke har den Øjeblikkets Betydning for mig, som det, hvorom jeg her har seet mig tvungen til at tilskrive Dem, vil jeg ganske opsætte derom at udtale mig indtil Afgjørelsens Tid er forhaanden, og forventer imidlertid i Spænding at maatte gjennem Bjørnson blive underrettet om hvad De i Følge Deres godhedsfulde Løfte har seet Dem istand til at udrette for mig.
Deres stedse forbundne
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her