Du er her:
Mottaker: BERNHARD DUNKER
Datering:22. juni 1864
Sted: ROMA
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om brevet
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om brevene
Hr: Regjeringsadvokat Dunker.
Den 12te Mai, altsaa Dagen efter at jeg havde afsendt mit Telegram fra Triest, modtog jeg Deres Brev samt Anvisning fra Hr: Hefty, for hvilke begge Dele jeg hjerteligst takker Dem. I Venedig har jeg opholdt mig en Maaned og levet mig ind i al den vidunderlige Herlighed, som det faldt mig tungt at rive mig løs fra; i Milano har jeg kun opholdt mig et Par Dage og i Genua ligesaa; hertil ankom jeg den 18de, leiede mig et lidet Værelse for 14 Dage og lever nu midt oppe i Skandinavernes Kreds. Alle raader mig til at tage paa Landet i de hedeste Sommermaaneder og det er ogsaa mit eget Ønske, ikke saameget af Frygt for den usunde Luft her i Rom som fordi jeg tiltrænger Fred til Udførelsen af mit nye dramatiske Arbejde. Af Rom har jeg endnu ikke seet meget men har dog modtaget bestemt Indtryk af at her kunde man leve og virke med en Følelse af aandelig Frihed som maaske intet andet Sted. – Ved Maanedens Udgang vil jeg være omtrent blottet for Penge; jeg er bange for at De skal synes jeg bruger formange; men det er Befordringsudgifterne og Ophold paa Hoteller som sluger det meste; her i Rom vil jeg, efter min Erfaring fra Venedig og Berlin , hvor jeg naturligvis ogsaa boede privat, kunne leve for 30 Spd maanedlig eller for 100 Spd i 3 Maaneder. Jeg tager mig den Frihed at anmode om
 
 
Faksimile
at den forventede Vexel eller Anvisning om muligt maa komme til at lyde paa Francs da man hernede skjelden har Brug for nordeuropæiske Myntsorter og jeg derfor paa en saadan vilde komme til at lide et større eller mindre Courstab; ligeledes tør jeg maaske anmode om at Brevet maa blive adresseret til Konsul Bravo, hvorved det hurtigst og sikkrest vil komme mig ihænde. Om Anliggenderne hjemme hører jeg saagodtsom Intet da her ingen norske Aviser findes; de politiske Forholde har været mig en bitter Sorg, jeg kan ikke noksom takke for den Befrielse jeg følte ved at læse Deres Tale ved 17de Maifesten. – Theatersagerne ere nu forhaabentlig ordnede; jeg tør maaske bede Dem bringe Bjørnson min Hilsen.
Deres taknemmeligt hengivne
Henr: Ibsen

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her